mycket om lite & lite om mycketPosts RSS Comments RSS  

Barnpornografibrott–debunked

Det här inlägget började jag att skriva för över en vecka sedan, men jag lade det sedan på hyllan då jag ansåg att allt redan hade passerat.  Efter gårdagens debackel om Ricks uttalande i Ekot fann jag att det var lika så bra att skriva klart det och publicera det, även om en del andra redan sniffat på det jag initialt ville ha sagt med min text.  Så även mannen vars fall blev ett startskott för denna diskussion, likväl som en journalist som tidigare fallit offer för en annan offerlös lag.

För att kunna förstå vad någon gjort sig skyldig till om man säger att de begått ett yngeldeformeringsbrott, likväl som ett barnpornografibrott, så bör man ha lite koll på betydelsen i de enskilda lexikala morfemen i sammansättningen av dessa ord.

Rent förenklat så är det när det kommer till svenska sammansatta ord det sista lexikala morfemet väger tyngst i ordets betydelse, så jag börjar väl med “brott” då.

Oavsett sammansättning och hur det ska tolkas så är “brott” det enklaste. Har man begått ett brott så har man gjort “fel”, må så vara om det i det sociala handlar om ett etikettsbrott, om det i en anställningssituation handlar om ett policybrott eller om det när det kommer till samhället och lagboken handlar om något som faktiskt är ett brott enligt någon paragraf i brottsbalken. I fallet med barnpornografibrott handlar det alltså om det sistnämnda.

Med utgångspunkten att det handlar om ett brott mot lag är det så dags att definiera det lexikala morfemet innan, nämligen pornografi.

Pornografi i sig är en sammansättning av två grekiska ord–”porne” och “graphein”–som betyder typ “lösaktig (kvinna)” och “att skriva”. Vad som är lösaktigt har sedan dess varierat beroende på samhällsklimat och “skriva” har sedan dess gått till att man kan “beskriva” och det då alltså inte bara i text utan även i bild. Rörlig eller statisk.

Rent krasst skulle man nog kunna säga att “pornografi” ansågs vara en beskrivning av sexualakter, och då specifikt sexualakter som inte ansågs moraliskt acceptabla i det samhälle som för tiden var aktuellt.

Definitionen av pornografi har sedan dess gått från att vara “en beskrivning av sexuella akter (som inte anses vara “normalt” inom äktenskapet mellan man och kvinna)” till att vara “något som vädjar till sexualdriften” och det då specifikt av betraktarens reaktion före skaparens intention. Det förra då utan intäkten att folk kan tända sexuellt på det mesta–må så vara skor (ska vi förbjud en skobutiks produktkatalog?), träd (ett förbud för trädgårdskataloger kanske kan vara aktuellt?) eller djurpälsar (körsnärer eller för den delen slakterier kanske skulle förbjudas?) för de kan alla “vädja till sexualiteten” för någon oavsett vilken intention producenten av dessa alster hade.

Att “vädja till sexaliteten” för att definiera något som pornografi är alltså för mig helt galet. För mig är den enda riktiga definitionen för pornografi “en avbildning/beskrivning av en sexuell akt där könsorganen ligger i fokus“–om inte det senare så är det för mig på sin höjd erotik. Om ens det.

I min baklängesdfiniering av ordet “barnpornografibrott” kommer sedan “barn”. Vem är då ett barn?

Enligt FNs barnkonvention är det alla under 18 år. Enligt diverse länders lagstiftning så är man barn tills man är myndig, och myndighetsgränsen varierar från land till land. Enligt biologin är det alla som inte är könsmogna. Så även enligt den tidigare beskrivningen ["Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år."]  på polisen.se när de definierar “barnpornografi”, även om de där inte definierade “pornografi” per se och därtill nu lagt till att “varje barnpornografisk bild eller film är ett dokumenterat övergrepp mot ett barn och ska behandlas som ett brottsdokument.“.

För mig så är man alltid ett barn så länge man har en förälder i livet, men för att gå in lite mer specifikt på det så är skalan barn->ungdom->vuxen vad som bör gälla. Men inte ens där är gränsdragningen enkel.

Begreppet adolecence har sin närmaste motsvarighet i svenskan i begreppet “ungdom”, men tyvärr så har även det begreppet urholkats då “ungdom” numer kan gälla vem som helst upp tom 25 års ålder beroende på lagstiftning (ex. alkohollagen 4 kap 8 §) även om man nu som i Sverige anses vara myndig vid 18 år fyllda. Iaf rent genrellt.

Vart vill jag då komma med denna flyktiga debunkning? Jo, jag vill komma fram till detta–det går inte att diskutera vad som är ett barnpornografibrott innan man först har definierat vad som är barnpornografi.

Som Carina Rydberg skriver i en kommentar hos Mymlan så är det för gemene man ett brott mot barnpornografilagen att inneha*, sprida eller skapa bilder och/eller film på reella övergrepp på verkliga barn. Och det ju just så det borde vara, men tyvärr så går lagen längre än så.

Gemene man är alltså inte medveten om att i begreppet “barnpornografi” så som det idag är definierat enligt svensk lagstiftning så innefattas även filmade och fotograferade sexualakter med fullt samtyckande (och könsmogna, likväl som enligt lag sexuellt självbestämmande [aka 15 år fyllda])  individer om de är under 18 år.

Inte heller så är gemene man medveten om att även tecknade alster av detta slag är klassificerat som barnpornografi.

Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt, säger sig vara benägen att hålla med Piratpartiet i frågan om barnpornografi gällande att det absolut inte kan vara ett brott att inneha en teckning av en sexuell situation. Hon nämner även att barnpornografi inte är ett sexualbrott enligt brottsbalken utan ett brott mot allmän ordning. Något som jag påtalat tidigare. Därtill så resonerar hon kring om inte “barnpornografibrott” borde ha en lagstiftning som liknar häleribrottslagen.

Där kan jag inte mer än att hålla med henne–det är inte olagligt att inneha en vara lika lite som att sälja den, men det är olagligt om varan är stulen. Enligt mig (och uppenbarligen enligt Leijonhufvud) så ska alltså barnpornografibrott ses som ett derivat av brott–om spridningen/innehavet av materialet handlar om att materialet framställts brottsligt så ska innehavet/spridningen av materialet också anses brottsligt. (Mjo, även om Leijonhufvud tidigare uttalat saker som jag, och andra, ser som helt vansinninga så kan vi inte frånta henne att hon i detta fallet har rätt enligt vårt rättsmedvetande. Även en blind höna kan hitta ett korn, liksom.) Enda skillanden är  som sagt att jag inte anser att ett innehav ska vara straffbelagt, men väl att ett innehav om det upptäcks i andra sammanhang (exempelvis vid en husrannsakan som gäller annat brott med fängelse på skalan) kan ses som skäl för ett beslag/förverkande.

Men då alltså just bara själva materialet och inte förvaringsplatsen. Lika lite som någons byrå ska kunna anses förverkad om man hittar något på papper där (eller cd-skivor, usb-minnen osv) så ska en dator, eller rättare–dens hårddisk, kunna anses förverkad. Ta bort materialet, se till att det inte kan återskapas,  och återlämna sedan datorn/hårddisken med allt det personliga material som fanns där innan intakt.

Förutom det att jag anser att endast ett innehav av dokument vad det än må vara inte  ska vara brottsligt  så anser jag att innehav av barnpornografi (med definifionen att det är en dokumentatation av att brott) inte ska straffbeläggas utan att innehavet kan anses som olovligt och därmed kan beslagtas. Påträffas material av detta slaget så ska det alltså kunna fråntas innehavaren (aka beslagtas), men innehavet i sig ska inte kunna bestraffas. Precis som med innehavet av andras sjukjournaler eller diverse myndigheters sekressbelagda dokument alltså. (Som jag alltså skrivit tidigare. Läs gärna hela diskussionen i den tråden.)

Kanske det var där som Falkvinge var i sin Ekot-intervju? Kanske det var så han tolkade vad som skrivits i (de dåligt förankarade och korrekturlästa)  sjökorten? Jag vet inte vilket, men jag blir mer än upprörd när jag ser reaktionerna från både piratpartiser och och andra som inte ens är medlemmar med kravet om att Falkvinge ska avgå.

Gällande dessa reaktioner har jag bara en sak att säg–”you don’t change horses in the middle of the stream!”.

Utöver det självklara då att avsätta en patiledare är en intern sak som icke medlemmar inte har att göra med. Även om de nu självklart har rätt att uttala sina åsikter. Vilken rubrik man sen väljer på sitt inlägg kan sedan iofs självklart vara avgörande för om nån vill diskutera i sak

Den dagen jag ser att Piratpartiets ledare uttalar, och står fast vid, något som jag inte kan ställa mig bakom och därtill anser vara tvärt emot partiets ståndpunkt så lär jag knappast begära partiledarens avgång utan faktiskt utträda ur partiet själv. Men det är ju bara jag och mina reaktionsmönster…

För den delen så förstår jag faktiskt inte den indignation som jag läser mig till i bloggosfären–även om Falkvinge uttalade något som inte direkt står i valmanifesten och/eller är förankat bland medlemmarna så var det ju faktiskt inte som om han förspråkade en återgång till dödsstraffet.

Det han förspråkade var faktiskt en återgång till hur lagen såg ut för bara lite över 15 år sedan–1995 så infördes en ändring i lagen som sa att det var tillåtet att beslagta barnpornografiskt material då det påträffades men att innehavaren inte skulle straffas (innan dess så var innehav helt och fullt tillåtet), 1999 så ändrades det till att innehavet även skulle straffbeläggas.

För lite över 15 år sedan så var det alltså inte “fel” att inneha “barnpornografi”, för lite över 10 år sedan så var det det och därtill så lades till att “barnpornografi” ävan gällde tecknat matrial utöver att definitionen av “pornografi” hamnade i en liten luddhögg.

Jag upprepar–innan det ens går att föra en sansad diskussion om vad som är, och bör vara,  ett barnpornografibrott, utan att det ses som om man svär i kyrkan, bör begreppet i sig definieras.

Annars så kommer vi hamna där vi varit i snart 10 år när det kommer till begreppet “fildelning”–vi har om och om igen fått börja varje diskussion med att förklara begreppet, att det inte handlar om “stöld” eller “snatteri”, att fildelning per se inte handlar om delning av upphovsrättsskyddat metrerial, att ingen skadas (förlorar inkomst) av att privatpersoner delar med sig av den kultur de har i sin ägo utan att ta betalt för det. Osv i all oändlihget.

Så kom igen nu–sluta ducka bakom begreppet “barnpornografi” och att det per automatik handlar om att skända barn sexuellt, sluta upp med att vara rädd för att bli kallad “pedofil” som om det per automatik sätter en stämpel i pannan på dig som varande kriminell. Inse att samhällets benägenhet att stigmatisera inte är något som du ska ducka för utan något som du ska bekämpa!

(Det finns en massa som jag bör länka upp i det här inlägget, men jag gör som emma och postar det hela för att eventuellt länka upp senare, och det just för att jag anser att texten är viktigare att komma ut [hur pass mycket den nu kommer ut med tanke på hur få läsare jag har] än vad eventeulla källor är. Jag ska alltså länka upp det hela, men är det något som du som läser [fortfarande] vill ha en källa till så får du gärna lagga in det i en kommentar så lägger jag det högst upp i listan.)

Därmed så har jag länkat in i själva texten så gott det går och avslutar med denna lilla bloggvägg (för, emot och neutral) innehållande vad som skrivits i frågan senaste månaden i blogginlägg (och nån enstaka tidningsartikel) här och där som kanske inte belysts så värst tidigare:

PAF, Cui bono?, Tornado World, Pp Österåker, Emil Isberg, Torbjörn Jerlerup, Thomas Harman, SvD Brännpunkt/Gösta Hultén, Leif Ershag, Anders Widén, Conny T, Mikael Nordfeldth, Tidningen Realisten, Medborgare X,  Lotta Olsson, Björn Brändewall, Viktor Tullgren, Sophia Blomqvist, Lukas Löfling, John Johansson, Hans Egnell, Andreas Larsson, Andreas Johansson, Peter Andersson, Stefan J. Eriksson, Johan Linander, Olof Bjarnason, Adéle Holtz, Nisse, Greta, Björn Felten, Jöran Fagerlund, Exxoff, Kalle Bäck, Alex Limonovic, Anneli Mattson-Djos, Jan Rejdnell, Mikael Ensson, Per Ankersjö, Marcus Backström, Suspicio, Magnus Brahn, Ia, Magnus Thörnblad, Niklas Lindgren, Ulmerkotten, Malin Nävelsö, Annarkia, Tord Jansson, Mia Ankarvall, Lars-Erick Forsgren, Louise Persson, Netopia/Per Strömbäck, Henry Rouhivuori, Mathias Hellsten, Helene Sturefelt, Silverriksdalers, Birch, Ingemar Hansson, Jan-Inge Flücht osv mfl etc yada yada yada…

8 Responses to “Barnpornografibrott–debunked”

 1. Utmärkt inlägg! Tror inte många har klart för sig att man kan/kunde beslagta material av brottsliga övergrepp utan att straffa innehavaren. En sorts kompromiss.

 2. Tackar. Jo, det är ju som fd “blogge” redan skrivit i en kommentar faktiskt helt möjligt att beslagta innehav av material utan att innehavaren för den sakens skull straffas för innehavet.

  Det tycker iaf jag är en lagom väg att gå för att inte riskera integritetsbrottet att få sitt hem och sina hårddiskar genomsökta och de senare belagtagna och förverkade utan att något annat än misstake om ett brott som leder till fängelse. Det är ett ypperligt tillvägagångssätt att både upprätthålla (den moraliska) lagen och bevara integriteten.

  Visst, man kan bli av med sin lägenhet om man använder den till brott, men det är upp till hyresvärden och inte polisen och det sker inte per automatik som med hårddiskar. Men den biten orkar jag inte gå in på just nu. ;)

 3. [...] och igen, Henry Rouhivuori, SvT Kultur, Brit Stakston, Satmaran, Futuriteter, Surgubben, Olof B, Polymeriska tankar, [...]

 4. [...] Polymeriska tankar skriver: Vart vill jag då komma med denna flyktiga debunkning? Jo, jag vill komma fram till detta – det går inte att diskutera vad som är ett … brott innan man först har definierat vad som är… [...]

 5. “För mig så är man alltid ett barn så länge man har en förälder i livet,…”

  Jo… – Nef – och det får ju på tok för många s k vuxna försöka överleva med – en alltför lååång del av sina s k vuxna liv, , tyvärr tyvärr… :cry:

  “Så kom igen nu–sluta ducka bakom begreppet “barnpornografi” och att det per automatik handlar om att skända barn sexuellt, sluta upp med att vara rädd för att bli kallad “pedofil” som om det per automatik sätter en stämpel i pannan på dig som varande kriminell. Inse att samhällets benägenhet att stigmatisera inte är något som du ska ducka för utan något som du ska bekämpa!”

  Bra syntes av det här massmediaspektaklet med Rick Falkvinge och PP, verkligen… :idea:

  Om hart när alla vuxnas omvända “barnsexpornografiande” med barn och tonåringar – för det mesta omedvetet, men i alla fall… – har jag nu under ca 4 månader tänkt och skrivit en hel del om HÄR.

  Kan det vara så att ALLA vuxnas mer eller mindre “omedvetet dåliga samvete” – för att dom hart när ALLTID själva åt hållet “bär sig illa åt” mot barn och tonåringar – avseende barns och tonåringars NaturLiktVisa sexbehov – gör att det här med barnporr och barnsexualitet är så VÅLDSAMT eldfängt :?:
  Josef Bobergs senaste inlägg ..R E G I S T E R

  My ComLuv Profile

 6. Bra inlägg och jag är glad du postade det! Det vore dock jätteskönt om du inte hade all text kursiv, för det är jobbigare läsa.
  Hanna Ss senaste inlägg ..Journalistförbundet stöder Falkvinge

  My ComLuv Profile

 7. Ja kära nån. Alltså ska jag hålla käften om vad jag tror skulle vara Piratpartiets bästa? Tyvärr gör det att jag tappar ganska mycket förtroende för dig – tur att ett antal andra partister är mer sansade och öppna för att människor ska få uttrycka sina åsikter fritt.
  deepeds senaste inlägg ..Piratpartiets ödesdag

  My ComLuv Profile

 8. @Josef Boberg
  Ja du, varför det är en så het potatis lär nog iaf jag fundera på till döddagar. :)

  @Hanna S
  Tackar, men du–inlägget är inte skrivet i kursivt. Det är bara första stycket i small som är det, så hur du kan se det i kursivt är mer än vad jag förstår. Var det inte så för dig på ett annat inlägg jag skrivit för nåt år sen? *klia skallen*

  @deeped
  Näe, kom inte här och bygg halmgubbar är du snäll. :)

  Skrev jag att du (eller nån annan) skulle hålla käft? Mig veterligen så skrev jag att jag blev mer än upprörd när jag ser folk kräva Falkvinges avgång. Sen skrev jag att avsättandet av ett partis ledare är en fråga för partiets medlemmar. Efter det så emfaserade jag att självklart har alla rätten att uttrycka sin åsikt. Dina inlägg är dessutom inlänkade i just den meningen.

  Att du lägger ord i min mun och sedan proklamerar tappat förtroende för mig för något jag inte ens sagt är tyvärr ingenting jag varesig kan eller vill göra något åt.